Groeninrichting

Als Larensteiner ben ik in de aspecten van de groene ruimte (ontwerp, beheer en technische vertaling) uitstekend onderlegd.

Tijdens het projectproces, de vormgeving en uitwerking borg ik ook de onderhouds-aspecten van de uiteindelijke inrichting.

Een bijzondere specialisatie van mij is de aanpak en bestrijding van de Japanse duizendknoop. Hierbij heb ik zowel een bestuurlijke als communicaties-trategie ontwikkeld en ook een doorkijk van risico's en financiele gevolgen opgesteld.


Aanbestedingen

Binnen overheden worden werken aanbesteed. Ik heb goede kennis van diverse systemathieken zoals RAW en EMVI-aanbestedingen.

Naast uitvragen op de markt te brengen adviseer ik inschrijvende bedrijven en schrijf ik met veel plezier de 'plannen van aanpak' die steeds vaker gevraagd worden voor hen.

Communicatie

Ik bezit zeer goede schriftelike vaardigheden, ben verbaal sterk en benaderbaar voor iedereen.

Collegestukken, plannen van aanpak, aanbestedingsinschrijvingen of bewonersbrieven? Voor alle stukken zoek en vind ik de juiste toon.


In face-to-face contact is wat gezegd wordt belangrijk maar ook de non-verbale communicatie neem ik actief mee in de omgang met mensen.

Participatie

Ik benader belang-hebbenden met een open houding en zet altijd in op een goede verstandhouding.


Binnen bewoners-participatie probeer ik iedereen en (gelijke) stem te geven en oog te hebben en houden voor hun belangen.

Bij vraagtukken in het omgevings-management gelden dezelfde uitgangspunten maar zijn belangen en zienswijzen niet als zichtbaar of kenbaar gemaakt. Hierin vooruit en meedenken is erg belangrijk.

Bestuur

Ik ben goed bekend met het reilen en zeilen binnen lokale overheden, ben bestuurlijk sensitief en strategisch sterk.

De belangen van onze bestuurders zijn niet altijd zichtbaar of bekend. Hierin vooruit denken en anticiperen om een maximaal draagvlak te behouden beschouw ik als één van mijn taken als projectmanager.

Binnen dit aandachts-veld vind ik een procesmatige en strategische benadering van groot belang.

Integraal

De groene ruimte raakt veel disciplines. Ik verzamel, weeg af en bundel krachten om tot een maximaal resultaat te komen.

Ook binnen complexe vraagstukken of technische uitdagingen overzie, beheers en controleer ik het speelveld. 

Binnen disciplines als civiele techniek, ruimtelijke ordening, verkeer,  ecologie, OCE's, bodem-verontreinigingen ben ik een generalist en weet  de juiste mensen, procedures en kennis te mobiliseren.