Japanse duizendknoop

Waar te beginnen in het bestrijden van deze invasieve exoot? Hoe creer je draagvlak, bewustwording en actie? Hoe activeer je bestuur, politiek maar de buurt om oog te krijgen voor dit groeiende probleem in Nederland? Ik heb ruim 5 jaar ervaring in het opstellen van bestrijdingsplannen, subsidieaanvragen, en uitvoeringsplannen voor het verwijderen van groeiplaatsen (ook buiten).


Sinds 2019 ben ik partner van het Kennisnetwerk Invasieve exoten . Samen met Stichting Probos, Wageningen University en Vereniging Stadswerk werken we aan een onafhankelijk platform met informatie over de bestrijding van diverse invasieve exoten waaronder de Japanse duizendknoop.

Groei van de Japanse duizendknoop in een brugconstructie