Verhardingen

Ernstige wortelopdruck en omvallende takken op auto's.

Electra

Door grondverzet zijn er plantresten in het cunet rond een verkeerslicht terecht gekomen.

In grondlichamen

De borende wortels groeien metersdiep in de geluidswal en zijn een particuiere tuin in gegroeid.

Aandachtsvelden en partners:

- Ondergrondse infra

- Aannemers in grond weg en waterbouw

- Groenaannemers en hoveniers

- Onderhoudsaannemers

- Natuurbeherende organisaties

- Prorail en Rijkswaterstaat

- Waterschap

- Bewoners/omwonenden

- Gronddepot, Archeologie, NGE's, Projectontwikkeling, Groenbeheer